Programul Casa Eficientă Energetic 2020

Descriere program

Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice

Renovare energetică pentru case cu finanțare nerambursabilă de până la 15.000 EUR.

Scopul programului este reducerea consumului de energie din casele românilor şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. Programul Casa Eficienta Energetic este derulat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin AFM.

Descarcă Ghidul Final de Finantare

Status curent program "Casa Eficienta Energetic" 2020

Important! 
Daca v-ati inscris deja în cadrul Programului "Casa Eficientă Energetic", in aplicatia informatica de pe site-ul AFM
si ati constatat că documentația NU este valabilă și/sau completă la data înscrierii
(ex. nu ati solicitat certificatul de atestare fiscală, extrasul de carte funciară, etc.),
atunci transmiteti un e-mail, la adresa cee@afm.ro, prin care solicitati invalidarea înscrierii.
În solicitare vă rugăm sa specificați CNP solicitant și codul unic de identificare primit la înscriere. Cei aflați în această situație se pot înscrie din nou în aplicație,
la momentul la care au documentația completă și valabilă.

Etape program "Casa Eficienta Energetic" 2020

Programul Casa Eficienta Energetic a fost în dezbatere publică în perioada 12 mai 2020 – 27 iunie 2020.
In aceasta perioada, cetățenii și instituțiile interesate au transmis opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Fondului Pentru Mediu.

Ordinul nr. 0678 din 2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice a fost publicat in Monitorul Oficial în data de 30 iulie 2020.

Update: 15.09.2020:
Instrucțiuni de înscriere în Programul “Casa Eficientă Energetic”
https://afm.ro/main/programe/casa_eficienta_energetic/2020/instructiuni_casa_eficienta_energetic-2020_09_14.pdf
(sursa: afm.ro)


Cererile pentru programul Casa Eficienta Energetic se vor putea depune începând cu 15 septembrie 2020.

Cererea de înscriere se completează online, fie direct de către solicitant fie de catre persoana împuternicită de către solicitant.

Solicitantul în cadrul programului „Casa Eficientă Energetic” poate fi o persoană fizică cu domiciliul în România care este proprietar / coproprietar al imobilului (o casă deja construită România).

Casa = o locuință unifamilială, definita ca fiind o unitate funcţională, o construcţie de sine stătătoare cu destinația de locuință, având un regim de înălțime de maximum P+2E și pentru care există o singură carte funciară;

Beneficiarul programului Casa Eficientă Energetic 2020, trebuie să îndeplinească cumulativ conditiile de aplicare impuse prin program, numite si eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului și eligibilitatea cheltuielilor.

 • finanțare nerambursabilă de maxim 70.000 Lei / proiect
  reprezinta maxim 60% din cheltuielile totale eligibile de renovare a casei;
 • Se acorda pentru creșterea cu cel puțin a unei clase energetice față de nivelul prezentat în cererea de finanțare.

Praguri minime de eficiență energetică

Pentru a putea completa cererea de înscriere în program, va trebui să știi care este valoarea totală a proiectului și la cât se ridică cheltuielile eligibile, ținând cont în același timp și de pragurile minime de eficiență energetică, impuse prin programul Casa Eficientă Energetic 2020.

Programul Casa Eficientă Energetic 2020 se adresează proprietarilor de case deja construite din România, care doresc să efectueze lucrări destinate creșterii eficienței energetice în locuințe.

casa eficienta energetic
lucrari de renovare eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor cu obținerea certificatului de performanță energetică și cu auditul energetic, efectuate înainte de intervenție.

AFM a publicat in 04.08.2021, prima listă cu dosarele aprobate în cadrul Programului Casa Eficientă Energetic, editia 2020. Au fost analizate doar dosarele depuse pana la data de 23.09.2020.

Dosarul de finanțare pentru programul Casa Eficientă Energetic cuprinde documentele transmise la înscrierea online în program – în original, împreuna cu toate actele ce dovedesc eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor.

Dosar de finantare
Continut dosar de finantare _ Programul casa eficienta energetic 2020
 • Modelul contractului de finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.
 • Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți şi îşi încetează valabilitatea la 12 luni de la data efectuării plăţii de către Autoritate.
 • Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat prin act adițional.
 • În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, Autoritatea poate anula sau recupera finanțarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităților specifice de notificare.

Durata de realizare a proiectului este de maximum 18 luni de la data intrării în vigoare a contractului, termen în care beneficiarul depune cererea de decontare.

Data depunerii cererii de decontare reprezintă data finalizării proiectului.

Dosarul de decontare cuprinde un set de documente necesare pentru ca AFM-ul să restituie 60% din cheltuielile eligibile prin Programul Casa Eficientă Energetic 2020.

casa eficienta energetic
Conținut dosar decontare – Casa Eficientă Energetic 2020

Perioada de monitorizare a proiectelor renovate prin programul Casa Eficientă Energetic durează 12 luni de zile și se suprapune cu primul an post-renovare, când atât AFM-ul cât și Beneficiarul au un set de obligații de îndeplinit.

Resurse video

Informații adiționale

Veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

Bugetul pentru anul 2020 este 100 mil. Euro, fiind estimat pentru renovarea a peste 9000 de case din Romania.

Acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințele unifamiliale.

Creşterea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile în locuințe unifamiliale.

Pentru locuințele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție având regim de înălțime maximum P+2E:

 1. Creşterea performanței energetice (și/sau)
 2. Utilizarea energiei regenerabile
 Reducerea emisiilor de CO2.

Reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO2 (kgCO2/m2an) cu cel putin:

 • 40% pentru a accesa 40.000 lei (prag maxim);
 • 50% pentru a accesa 55.000 lei (prag maxim);
 • 60% pentru a accesa 70.000 lei (prag maxim);
 1. Finanţarea se acordă doar pentru cheltuieli efectuate în cadrul locuințelor existente. Nu se acordă finanțare imobilelor aflate în construcție.
 2. Se poate obține o singură dată finanțare pentru un imobil identificat cu număr cadastral și carte funciară, într-o localitate.
 3. Nu se acceptă finanţare sau asigurarea contribuției proprii prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi efectuată prin program.

Noi suntem Geta Energeta!

Singura rețea națională de auditori energetici pentru clădiri.
Suntem prezenți în fiecare județ și ne deplasăm în toate localitățile de pe teritoriul României.

Prezență la nivel național

O echipă de peste 80 de auditori energetici de gradul I (C,I), cu disponibilitate în toate județele țării.

Consultanță specializată

Consultanții noștri sunt Manageri de Proiect, certificati de Ministerul Educației Naționale

Asigurare profesională

Asigurare de Răspundere Civilă pentru erori și omisiuni rezultând din activitatea profesională, în valoare de 50.000 EUR / eveniment.