Ehiparea clădirilor cu dispozitive de reglare automată a temperaturii sau cu sisteme pentru reîncărcarea vehiculelor electrice sunt doar două dintre obligațiile pe care le vor avea investitorii, proprietarii și administratorii de imobile și care se regăsesc într-o lege ce a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

În esență, Legea nr. 101/2020, care va intra în vigoare la data de 4 iulie 2020, vizează atât investitorii, proprietarii și administratorii de imobile, cât și auditorii energetici și urmărește creșterea performanței energetice a clădirilor, precum și obținerea și centralizarea de informații privind clădirile auditate energetic.

Clădirile vor trebui dotate cu dispozitive de reglare automată a temperaturii

Obligația de a dota clădirile cu sisteme de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii și calității aerului interior îi vizează pe investitori și se va aplica, potrivit Legii nr. 101/2020, doar pentru clădirile noi, cu certificat de urbanism emis după data de 15 septembrie 2020. Obligația subzistă atât timp cât dotarea cu dispozitive de reglare automată a temperaturii este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic.


Sursa comunicat: https://www.avocatnet.ro/articol_52530/Oficial-Cl%C4%83dirile-noi-%C8%99i-cele-deja-existente-vor-trebui-dotate-cu-prize-pentru-ma%C8%99ini-electrice.html?fbclid=IwAR2seGZSFlgwwtzMj5d4tgN3YReMLtntSTCGJnieMNqLDoigzgqPyOvNtI0

Scrie un comentariu