Certificatul de performanţă energetică (CPE) – este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO2.

Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Model Certificat de Performanta Energetica:

Certificat de performanta energetica pentru apartament, model clasa A
Model certificat de performanta energetica pentru apartament

Comanda certificatul energetic online: https://getaenergeta.ro/certificat-energetic/

Scrie un comentariu