Prin Programul Eficienta Energetica in Scoli sunt sprijinite acțiunile care vizează 2 tipuri de masuri:

  1. masuri de TIP I:  Măsurile de creștere a eficienței energetice (cu asigurarea condițiilor de confort interior) care includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază;
  2. masuri de TIP II:  Măsurile conexe, care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare și care nu conduc la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție(activități) aferente investiției de bază.
Acțiuni sprijinite în cadrul Programului Eficiență Energetică în Școli

Lucrările si activitățile incluse în măsurile de TIP I

Masurile de TIP I se împart si ele la rândul lor in doua categorii de acțiuni:

1. Lucrările de construcții și instalații:
Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior:
Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu
Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea scopului proiectului
2. Dotări și echipamente:
conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnica-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
măsurile de TIP I

Toate măsurile de tip I trebuie să fie fundamentate în DALI și proiectul tehnic de execuție, ținând cont de raportul de expertiză tehnică și/sau în auditul energetic.

Lucrările si activitățile incluse în măsurile de TIP II

Construcțiile, instalațiile, utilajele și echipamentele tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotările, precum și activele necorporale, aferente măsurilor conexe pot cuprinde:

1. Repararea/înlocuirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
2. Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/ remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenție;
3. Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
4. Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.
măsurile de TIP II

Pentru servicii de consultanta in vederea accesării Programului Eficienta Energetica in Scoli, suna direct la 0752 323 323 sau scrie-ne pe email la office@getaenergeta.ro pentru a primi oferta noastră tehnică și financiară.

Scrie un comentariu