Categoriile de cheltuieli eligibile în Programul Eficiență Energetică în Școli

Cheltuielile eligibile in cadrul Programului sunt:în limita a X% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bazăNote explicative
proiectare și asistenta tehnică și studii5%pozițiile 3.1, 3.5 și 3.8 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016
consultanță5%poziția 3.7 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016
investiția propusănu este limitatăCf. criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 10 din Ghid
Certificatul de performanță energetică (CPE) inițial
Raportul de audit energetic (RAE) înainte de intervenție;
Raportul de implementare, după intervenție
până la 4.000 lei, inclusiv TVAauditori energetici pentru clădiri atestat
(Grad I, C & i)
Expertiză tehnică – Risc Seismicpână la 10.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare clădire;experți tehnici
TVA aferentă proiectului,în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale.
Tabel. 1 Cheltuieli eligibile în Programul Eficiență Energetică în Școli

Nu se acceptă finanțare sau asigurarea contribuției proprii prin proiecte ori programe cu finanțare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene, pentru realizarea investiției care urmează a fi efectuată prin Program.

Cf. Ghid de Finanțare Art. 11, aliniat (3).
Fig. 1. Cheltuieli eligibile în Programul Eficiență Energetică în Școli

Pentru servicii de consultanta in vederea accesării Programului Eficienta Energetica in Scoli, suna direct la 0752 323 323 sau scrie-ne pe email la office@getaenergeta.ro pentru a primi oferta noastră tehnică și financiară.

Scrie un comentariu