Pentru a verifica eligibilitatea ta în cadrul programului Casa Eficientă Energetic, trebuie să ții cont atât de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, cât și de eligibilitatea proiectului și eligibilitatea cheltuielilor.

II. Eligibilitatea proiectului

 1. În urma implementării proiectului, clădirea va putea fi încadrată în conformitate cu CPE final, la cel puțin o clasă energetică superioară;
 2. Este implementat pe teritoriul României.
 3. Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să fie noi.

III. Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile care vor fi decontate de către AFM, după finalizarea lucrărilor de renovare se pot face pentru următoarele lucrări de renovare, servicii și echipamente:

1. Anvelopa clădirii

 • Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv montarea de grile hidroreglabile;
 • Izolarea termică a elementelor de construcție exterioare opace (pereți exteriori, terase, învelitoarea șarpantei și alte elemente similare);
 • Izolarea termică a planşeului peste sol și/sau peste ultimul nivel al clădirii;

2. Sisteme de încălzire

Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de încălzire și de preparare și utilizare a apei calde de consum:

 • Cazane cu condensare; pompe de căldură, cu excepția aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer condiționat);
 • Panouri solare termice, inclusiv sistemele de stocare a energiei termice;
 • Sisteme de microgenerare pe gaz natural, pe biogaz, precum și cele bazate pe gazeificarea deșeurilor menajere (resturi alimentare etc.) și nemenajere din locuințele unifamiliale (resturi lemnoase, peleți de natură lemnoasă, peleți de natură agricolă);
 • Sisteme de încălzire/răcire cu schimbare de fază;
 • Sisteme de producere a biogazului din deșeuri menajere organice generate de locuințele unifamiliale;
 • Izolarea termică a conductelor de distribuție și a unităților de acumulare;
 • Dotarea cu dispozitive de reglare pentru încalzirea și preparea apei calde de consum;
 • Dotarea, înlocuirea, reabilitarea componentelor instalației interioare (corpuri de încălzire, încălzire prin pardoseală, conducte, robinete, boilere, schimbătoare de căldură și alte elemente similare din componența instalației de încălzire și preparare a apei calde de consum);
 • Programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;

3. Recuperatoare de caldură

Achiziționarea și montarea de sisteme centralizate de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii.

 • Eficiența minimă de recuperare a căldurii 75%;
 • Programatoare orare pentru comanda instalațiilor de ventilare;

4. Sistemul de iluminat

Lucrările de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat:

 • Înlocuirea corpurilor și/sau surselor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;
 • Utilizarea senzorilor de mișcare/prezență, acolo unde aceștia se impun pentru economia de energie (poduri, mansarde, debarale) și dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
 • Programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;

programul casa eficienta energetic 2020
eligibilitatea cheltuielilor

5. Tâmplărie cu vitraj

 • Implementarea de elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar;
 • Sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

6. Intervenții ocazionate de implementarea măsurilor de mai sus

 • Creșterea etanșeității la aer a anvelopei clădirii și la montarea tâmplăriei termoizolante;
 • Asigurarea continuității stratului etanș la nivelul îmbinărilor sau străpungerilor în anvelopa clădirii;
 • Repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;
 • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;
 • Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;
 • Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii;

7. CPE  și Audit Energetic

 • CPE  și audit energetic inițial
 • CPE și raportul de implementare post renovare
 • Autoritatea decontează pentru toate aceste cheltuieli până la 2.500 lei

De ce este important să știm care sunt cheltuielile eligibile?

AFM restituie pâna la 60% din valoarea cheltuielilor eligibile, nu din totalul cheltuielilor, realizate în cadrul proiectului tău de renovare a casei. 

Pragul maxim al primei de finanțare care poate fi accesat este de 70.000 lei și reprezintă până la 60% din totalul cheltuielor eligibile.  

Beneficiarul va suporta 40% din cheltuielile eligibile, plus cheltuielile neeligibile.

Contribuția proprie poate fi din fonduri personale, împrumuturi la bănci, etc., dar nu din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare.

Ce cheltuieli nu se decontează prin programul Casa Eficientă Energetic 2020?

AFM nu decontează cheltuielile de mai sus dacă:

 1. S-a lucrat în regie proprie (fără a semna contract cu o firmă de execuție)
  1. Plățile s-au făcut înainte de a fi publicată lista dosarelor aprobate pe site-ul afm.ro (excepție CPE inițial și Audit Energetic);
 2. Dacă echipamentele sunt luate la mâna a doua (nu sunt noi);

Cere oferta pentru consultanță în accesarea a până la 15.000 Euro fonduri nerambursabile prin programul Casa Eficientă Energetic.

Scrie un comentariu