Pentru a aplica în Programul Casa Eficientă Energetic 2020, este esențial să cunoaștem regulamentul Programului și să-l respectăm întocmai pe toată durata de implementare a proiectului (maxim 18 luni) și încă 12 luni, post implementare.

În ajutorul tău, în calitate de solicitant al fondurilor nerambursabile pentru renovarea propriei locuințe, pot veni companiile private de consultanță pentru accesarea fondurilor, reprezentanții AFM, care îți răspund la întrebări ce țin de înțelegerea Ghidului Programului,  furnizorii de soluții eficiente energetic pentru casa ta (producători, comercianți, executanți).

Auditorii energetici atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt specialiștii care întocmesc documentele cerute la înscrierea în Program, și anume RAE și CPE-ul inițial. Aceștia își desfășoară activitatea conform prevederilor legale în vigoare (Lege  Nr. 372 din 13 decembrie 2005    *** Republicată, privind performanţa energetică a clădirilor).

Astfel, auditorii energetici au doar câteva atribuții în cadrul acestui Program, după cum urmează:

Raportul de audit energetic (RAE) este definit în Ghidul Programului ca fiind un document tehnic întocmit doar de auditorii energetici pentru clădiri gradul I (C&I), care conţine descrierea modului în care a fost efectuat auditul şi a principalelor caracteristici termice şi energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor interioare aferente acesteia, precum şi a principalelor concluzii referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic;

  • Certificatul de performanţă energetică a clădirii (CPE) indică performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO_2. Certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;

De asemenea, după realizarea renovărilor, auditorul energetic care a întocmit RAE și CPE-ul inițial  întocmește și Raportul de implementare și Certificatul de Performanță Energetică final, cerute prin Program.

  • Raportul de implementare este definit ca fiind un document tehnic care conţine descrierea modului în care au fost implementate măsurile de îmbunătăţire a performanţelor termice şi energetice ale clădirii şi cuantificarea rezultatelor obţinute, prin indicatorii de eficienţă energetică prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ghidul Programului Casa Eficienta Energetic 2020.

Rapoartele de Audit Energetic sunt documente de specialitate, fiind dificil de înțeles și de interpretat de către restul oamenilor care nu au pregătire în acest domeniu.

Astfel, pentru a putea pregăti cererea de finanțare, rămâne ca solicitantul să extragă soluțiile de renovare propuse de către auditor în RAE și să le transpună în Anexa 1 la Ghid, folosind descrierea cheltuielilor din Ghidul Programului.   

Important de reținut este că fiecare soluție propusă în RAE trebuie să fie în conformitate cu cerințele Ghidului. Sunt considerate eligibile doar acele soluții (pachetul de soluții) care ne asigură atingerea tuturor indicatorilor ceruți pentru un anumit prag de finanțare.

Geta Energeta te scapă de griji. Noi lucrăm împreună cu auditorii energetici și îți putem oferi consiliere pe toată durata proiectului, dar și alte pachete de servicii le poți regăsi aici.

Scrie un comentariu