Pragurile de finanțare se calculează ținând cont de cele 3 praguri minime de eficiență energetică, impuse prin programul Casa Eficientă Energetic 2020.

Pragurile minime de eficiență energetică, la rândul lor sunt determinate de valorile înregistrate pentru următorii 6 indicatori de performanță energetică a casei:

Indicatori de eficiență energeticăPragul IPragul IIPragul III
1. Coeficientul maxim de transfer de căldură al pereților exteriori după termoizolare / Rezistența termică corectată pentru pereți exteriori
după termoizolare
U'(W/m2K)/ R′ (m2K/W)R’ ≥ 1,8R’ ≥ 2,50R’ ≥ 2,85
2. Coeficientul maxim de transfer de căldură al acoperișului (planșeu peste ultimul nivel) după termoizolare /Rezistența termică corectată pentru acoperiș (planșeu peste ultimul
nivel) după termoizolare
U'(W/m2K)/ R′ (m2K/W)R’ ≥ 5,00 R’ ≥ 5,85R’ ≥ 7,14
3. Coeficientul maxim de transfer de căldură al ferestrelor/ușilor nou montate / Rezistența termică corectată pentru ferestre/uși nou montate după termoizolareU'(W/m2K)/ R′ (m2K/W)R’ ≥ 0,77 R’ ≥ 0,9R’ ≥ 1,11
4. Reducerea procentuală a consumului final total de energie pentru încălzire si răcire comparativ cu situația anterioară
punerii în aplicare a măsurii.
[%]≥40%≥50%≥60%
5. Reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO2.kgCO2/m2an≥40%≥50%≥60%
6. Sistem de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii centralizatopționalopționalobligatoriu
Indicatori de performanță energetică – Casa Eficientă Energetică

Pentru a accesa prima energetică maximă oferită de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, respectiv suma de 15.000 Euro, atunci casa ta va trebui să înregistreze, după renovare, rezultatele indicate în tabelul de mai sus, coloana „Pragul III

Aceste rezultate pot fi extrase din Raportul de Audit Energetic (RAE) și ne indică pragul de finanțare pe care îl putem atinge după implementarea soluțiilor propuse în Raport.

În imaginea de mai jos, sunt prezentate concluziile unui RAE, care oferă soluții pentru toate cele trei praguri de finanțare.

Dacă nu ai comandat încă RAE, atunci poți folosi calculatorul Geta Energeta:

a) atât pentru aportul personal (40% din valoarea cheltuielilor eligibile);

b) cât și pentru identificarea pragului de finanțare pe care îl poți atinge.

Video explicativ pentru a utiliza Calculatorul Pragurilor de Finanțare

Descarcă calculatorul de aici.

Pentru a beneficia de fondurile nerambursabile oferite de Ministerul Mediului și administrate de AFM casei dvs. pentru renovarea locuinței personale, Geta Energeta vă încurajează să pregătiți actele necesare înscrierii în Program și să aplicați în Program.

Dacă aveți nevoie de consultanță pe durata Programului, echipa Geta Energeta vine in sprijinul vostru cu un pachet complet de servicii de consultanță.

Scrie un comentariu