1. Lipsa documentației la data înscrierii online

Programul denumit generic „Casa Eficienta Energetic” este un program în premieră, administrat de AFM. Înscrierile în Programul pilot din acest an, au luat startul marți, 15.09.2020, ora 13:00 și au prins un avant puternic. În primele 24 ore s-au înscris aprox. 3500 de solicitanți, însă mulți dintre solicintați s-au înscris fără a avea în posesia lor documentele necesare pentru dosarul de finanțare.

Pentru a putea invalida înscrierile neeligibile, Administrația Fondului pentru Mediu a trasmis către toți solicitanții, înscriși în Program, următorul mesaj de informare:

În atenția solicitanților înscriși în cadrul Programului „Casa Eficientă Energetic”
„Solicitanții care s-au înscris în aplicația informatică și care au constatat că documentația NU este valabilă și/sau completă la data înscrierii (ex. certificatul de atestare fiscală, extrasul de carte funciară, etc., nu erau în posesia solicitantului sau nu erau valabile), sunt invitați să transmită un e-mail, la adresa cee@afm.ro, prin care solicită invalidarea înscrierii. În solicitare vă rugăm să specificați CNP solicitant și codul unic de identificare primit la înscriere. Cei aflați în această situație se pot înscrie din nou în aplicație la momentul la care au documentația completă și valabilă.”

Administratia Fondului pentru Mediu

Documentația necesară este formată chiar din anexele care formeaza Dosarul de Finantare, alături de Cererea de finantare nerambursabilă, semnată de către toti coproprietarii.

La numai 7 zile după ce s-a dat startul la înscrieri, pe site-ul AFM-ului erau validate peste 8000 de cereri online, ramand la acel moment si un buget total disponibil de aprox. 240.000.000 RON.

2. Apartamentele nu sunt elibile

Conform Ghidului acestui program, denumit oficial „Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice” și cunoscut pentru publicul larg sub numele de „Casa Eficientă Energetic”, apartamentele nu sunt eligibile.

Locuinţă unifamilială este definită în ghidul de finanțare ca fiind o unitate funcţională, construcţie de sine stătătoare cu destinaţia de locuinţă, având un regim de înălţime de cel mult 3 niveluri (exemplu: S/D+P+1E, P+2E sau P+1+M) şi pentru care există o singură carte funciară;

Apartamentele sunt unități locative și fac parte dintr-o locuință multifamiliala.

3. „Doar o pompă de caldură, nu te face eligibil în program”

Pentru ca lucrările de renovare să fie decontate, trebuie sa faci un set minim de lucrari destinate creşterii eficienţei energetice care să duca la reducerea cu cel puțin 40% atat a consumului total de energie finală cat și a indicelui de emisii echivalent CO2.

Vezi Articolul 5 din Ghid, Cuantumul finanţării şi pragul de eficienţă energetică.

4. Casele în curs de construire sunt excluse

Dacă va regăsiți în una dintre situatiile de mai jos, atunci casa nu este eligibilă pentru ediția 2020 a Programului Casa Eficientă Energetic:

  • Acum vă faceți planuri să construiți o casă nouă
  • Ați obținut Autorizația de Construire pentru noua casă
  • Au început lucrările la noua casă
  • Casa este deja la gri
  • Casa este deja la roșu

Noile case nu beneficiază de acest Program, pentru că acest program este adresat caselor vechi, care au un consum foarte mare de energie și poluează la fel de mult (emisii ridicate de dioxid de carbon).

Vezi și serviciile de consultanță oferite de Geta Energeta în vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Casa Eficientă Energetic 2020.

2 Comments

  1. Negrutiu Mariana Reply

    Daca sunt 2 coproprietari, din care unul este decedat din 2010, fara sa se fi efectuat succesiunea, actele obținute sunt eligibile în sceasta variantă?

Scrie un comentariu