Beneficiarii programului Casa Eficientă Energetic 2020 pot fi exclusiv persoanele fizice, proprietari de case construite (deja), pe teritoriul României.

Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii programului Casa Eficientă Energetic 2020?

Solicitantul/ beneficiarul programului Casa Eficientă Energetic 2020, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de aplicare impuse prin program, numite și criterii de eligibilitate ale solicitantului sau eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului și eligibilitatea cheltuielilor.

Beneficiari eligibili prin programul Casa Eficientă Energetic 2020
Beneficiari eligibili prin programul Casa Eficientă Energetic 2020

I. Eligibilitatea solicitantului:

  1. Să fie persoană fizică cu domiciliul în România;
  2. Să fie proprietar/coproprietar al imobilului;
  3. Să aibă acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului;
  4. Imobilul să fie liber de orice sarcină (excepție ipoteca imobiliară);
  5. Să nu aibă obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local,
  6. Să fie de acord cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate (GDPR);
  7. Să nu fie condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

EXCLUDERI:
1. Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.
2. Solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare.

Pentru a verifica eligibilitatea ta în cadrul programului Casa Eficientă Energetic, trebuie să ții cont atât de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, cât și de eligibilitatea proiectului și eligibilitatea cheltuielilor.

2 Comentarii

  1. Programul casa eficientă energetic este foarte interesant și mi-as dori sa-l pot accesa și eu. Sunt unic proprietar ai unei case in Jud Prahova și vreau o reabilitare termică pentru Acoperis și pentru mansarda.

Scrie un comentariu