Solicitant  poate fi orice unitatea administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraș, municipiu, inclusiv subdiviziunea municipiului București, care depune cerere de finanțare însoțită de documentele prevăzute în ghid.

Definiție Cf. Ghid de Finanțare

Criteriile de eligibilitate ale Solicitanților

Pentru a fi eligibil in Programul Eficienta Energetica in Scoli, Solicitantul / UAT-ul trebuie sa îndeplinească toate criteriile de eligibilitate enumerate mai jos:

 1. Acționează in nume propriu
 2. nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală;
 3. nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 4. are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
 5. asigură contribuția proprie necesară implementării proiectului/obiectivului;
 6. este proprietar al terenului şi al clădirii/ansamblului de clădiri pe care se realizează investiția şi le administrează prin organe deliberative;
 7. deține un document strategic relevant. 

Documentul strategic este însoțit de hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București de aprobare a respectivului document strategic relevant. Documentul strategic relevant poate fi:

 1. Plan de acțiune privind energia durabilă;
 2. Strategie de reducere a emisiilor de CO_2;
 3. strategie locală/județeană în domeniul energiei;
 4. Plan național de acțiune în domeniul eficienței energetice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2015);
 5. alt document strategic care prevede măsuri în domeniul eficienței energetice, conform legislației în vigoare (de exemplu, strategia de dezvoltare locală, strategia de dezvoltare județeană, programe de îmbunătățire a eficienței energetice dezvoltate în conformitate cu Modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent localităților cu o populație mai mare de 5.000 locuitori, aprobat prin Decizia Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/DEE/12.02.2015 (publicată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei).

Citește si despre eligibilitatea proiectului, respectiv condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească obiectul de investiție pentru care se solicita finanțare in Cadrul Programului Casa Eficienta Energetic in Scoli si Grădinițe.

Scrie un comentariu