Obiectul de investiție

Terenul si clădirea/ansamblul de clădiri trebuie sa îndeplinească, cumulativ, criteriile de eligibilitate prezentate mai jos, pentru a putea accesa Programul Eficienta Energetica in Scoli.

Criterii de eligibilitate ale obiectului de investiție

  1. terenul și clădirea/ansamblul de clădiri sunt în domeniul public al solicitantului și în administrarea organului deliberativ al acestuia;
  2. terenul și clădirea/ansamblul de clădiri, nu fac obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu fac obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
  3. clădirea/ansamblul de clădiri pentru care se depune cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică de la bugetul de stat sau din fonduri europene în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu beneficiază de astfel de fonduri pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment de infrastructură, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;
  4. clădirea/ansamblul de clădiri nu se încadrează în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbușire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore;
  5. auditul energetic estimează o reducere procentuală a consumului total de energie finală de minimum 10%;
  6. clădirea/ansamblul de clădiri nu sunt construcții cu caracter provizoriu;
  7. clădirea/ansamblul de clădiri și activitățile sale se încadrează în scopul Programului și în cadrul acțiunilor specifice sprijinite, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare);
  8. clădirea/ansamblul de clădiri deservește unei unități de învățământ și nu își va schimba destinația pe toată durata contractului pentru finanțare nerambursabilă;
  9. clădirea/ansamblul de clădiri este/sunt independentă/e structural de alte clădiri/locații ce au o altă destinație.

Vezi ce acțiuni sunt sprijinite prin Programul Eficiență Energetică in Școli.

Pentru servicii de consultanta in vederea accesării Programului Eficienta Energetica in Scoli, suna direct la 0752 323 323 sau scrie-ne pe email la office@getaenergeta.ro pentru a primi oferta noastră tehnică și financiară.

Scrie un comentariu