„Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in clădirile publice cu destinație de unități de învățământ”

denumit generic si Programul Casa Eficienta Energetic Scoli si Grădinițe sau îl mai puteți găsi și sub denumirea Eficientă Energetică în școli, așa cum apare chiar pe site-ul AFM, are ca scop creșterea eficientei energetice a clădirilor publice cu destinație de unități de învățământ și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin reducerea consumului anual de energie finala.

Obiectul Programului Eficientă Energetică în școli

Eficientă Energetică în școli are ca OBIECT modernizarea clădirilor publice cu destinație de unitate de învățământ, prin finanțarea de activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creșterea performantei energetice a acestora.

Care unități de învățământ sunt eligibile in Program?

 • Orice clădire publică în care se desfășoară activități de educație ante preșcolara, preșcolară, școlară, gimnazială și liceală, inclusiv anexele acestora (cu titlu exemplificativ: cantine, săli de sport).

De unde vor veni banii pentru finanțarea Programului

 • Ministerul Mediului încasează la Fondul pentru Mediu, veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, iar din bugetul format aloca anual o suma de bani pentru derularea Programului Eficienta Energetica in Scoli.  Sumele anuale alocate catre acest Program se aproba conform legii. 

Programul este in premiera, iar primele înscrieri se vor deschide abia pe 3 mai 2021, începând cu ora 10:00.

Măsuri pentru creșterea performatei energetice a clădirilor de învățământ

Prin Programul Casa Eficienta Energetic Scoli si Grădinițe  (CEESG) se pot lua o diversitate de masuri pentru crestarea performatei energetice a clădirilor de învățământ care sunt administrate de instituțiile publice.

Mai jos sunt enumerate principalele direcții de acțiune pe care le puteți avea in vedere daca doriți sa renovați scoală sau școlile pe care le administrați, folosindu-va de ajutorul Ministerului Mediului care decontează pana la  90% din valoarea totala a cheltuielilor (eligibile) ale unui obiectiv de investiție.

Imbunatatirea izolatiei termice a:

 •  anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre și uși, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol),
 • a șarpantelor și învelitorilor;
 • precum și a alte elemente de anvelopa care închid spațiul climatizat al clădirii
 • Introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum,
 • Sisteme de ventilare și climatizare, a sisteme de ventilare mecanica cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasiva,
 • achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizata:

Utilizarea surselor regenerabile de energie;

casa eficienta energetic

implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficientei energetice și monitorizarea consumurilor de energie.

Exemple: achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de contort interior);

casa eficienta energetic

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata și durata mare de viată, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementarilor tehnice;

casa eficienta energetic

Optimizarea calității aerului interior prin ventilație mecanica cu unități individuale sau centralizata, după caz, cu recuperare de energie termica pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate, care sa asigure starea de sănătate a utilizatorilor in spatiile in care își desfășoară activitatea;

lucrari de reparatii și etanșari la nivelul imbinarilor și strapungerilor la fatade

Orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului:

 • înlocuirea circuitelor  electrice,
 • lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de energie,
 • lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpungerilor la fațade etc.

Ce rezultate se așteaptă de la beneficiarii Programului CEESG?

UAT-urile care au în administrare unități de învățământ și doresc să acceseze Programul Casa Eficienta Energetic în școli si grădinițe (CEESG), trebuie să știe ce urmărește Ministerul Mediului și implicit Administrația Fondului pentru Mediu prin acest Program, atât la nivel național cât și în mod direct de la fiecare Beneficiar în parte.

Astfel, la nivel național Programul denumit si Eficiență Energetică în Școli a fost gândit pentru a îmbunătăți calitatea mediului, pe de o parte prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, iar pe de alta parte prin reducerea consumului anual de energie finala.

Programul CEESG are 2 indicatori de performanta, care trebuie atinși după implementarea soluțiilor de renovare energetica la nivelul fiecărei unități de învățământ in parte:

 1. reducerea consumului anual de energie finala (%)
 2. reducerea anuală estimată a cantității gazelor cu efect de seră (%)

Sursa: afm.ro

Scrie un comentariu